CURS 2- 11 – REPÀS DE LES TAULES

Juny 22, 2009

En aquesta la dotzena sessió vam fer l’activitat 12 que consistia en fer unes taules. El primer que tenim que fer és obrir el Word, tot següit posar el titol al full: Quadre de morts a la carretera desde 2000 fins al 2008. Ara per a continuar tenim que insertar una taula amb 9 columnes i 3 files. Per insertar una taula el que tenim que fer es primer de tot anar a la opció del menú superior on posa: INSETAR – TABLA. Quan tenim això fet ja podem començar a copiar les dades de les taules.

Després de fer aquesta activitat el que tenim que fer és descarregar una imatge d’alguna persona que surti en el seu primer plà. Per descarregar una imatge el que tenim que fer és obrir la imatge en el seu tamny complet, després de fer això hem de fer clic amb el botó dret fem clic onm posa:  Guardar imagen como. Ara tenim que obrir el paint i retocar la fotografia com volguem.